gmslogos


 Back to module list

InledningHur ska jag hitta pengar till mitt kulturprojekt? Vem ska finansiera det? Vad är en fond och hur hittar jag den? Hur kan jag söka medel? Vem är lämplig att ordna med finansiering? Vad behöver han eller hon kunna?

Välkommen till den sista delen i snabbkursen i finansiering av kulturprojekt.

Du har redan en del kunskaper och färdigheter om finansiering (om du inte har det, kolla in del 1 och del 2). Nu är det dags för den sista modulen för att bygga din kompetens inom finansiering av kulturprojekt och en sista övning för att testa dina nya kunskaper.

Du kommer även att få några tips på verktyg du kan använda.

Modulens mål:

Kursen riktar sig till personer som arbetar med ungdomar och ungdomar som är aktiva i lokalsamhället och som vill hantera ett projekt om att berätta om migranters historia genom en pop-uputställning.

Modulen riktar sig till personer som arbetar med ungdomar och de ungdomar som vill göra ett kulturprojekt där de berättar om migranters historia genom en pop uputställning.

Är det du?

I den här tre modulerna hjälper vi dig att utveckla grundläggande finansieringskompetens så att du och ditt team kan skapa en pop up-utställning.

 

UPPGIFPlanera din egna crowdfundingkampanj!

Samla teamet och börja tänka på möjlig finansiering.

Innan du och ditt team börjar ...

1) Läs igenom: https://entrepreneur.indiegogo.com/education/guide/pre-launch-calendar-checklist/

2) Se vilken plattform som är bäst för ditt projekt: https://www.crowdfunding4culture.eu/platforms-map

3) Att blanda crowdfunding och andra typer av finansiering?

https://www.nesta.org.uk/report/matching-the-crowd-combining-crowdfunding-and-institutional-funding-to-get-great-ideas-off-the-ground/

4) Titta på några bra exempel: https://www.crowdfunding4culture.eu/case-studies https://www.youtube.com/watch?v=hmh2w08kPvk

Verktyg 1 – Budget steg för steg

STEG 1 Beräkna utgifterna

Resekostnader: vilka kostnader är du ansvarig för?

Hyrkostnader: hur mycket betalar du för att hyra utrustning, rum etc.?

Aktivitetskostnader: hur mycket kostar det att driva projektet själv, kan det drivas genom t.ex. ungdomsutbyten?

Administrationskostnader: vilka kostnader har du för personal, telefon, etc.?

Mat och boende: glöm inte att ta upp egna resor och eventuella kostnader för besökare.

Avgifter: kommer du ha kostnader för översättare, tolkar, IT-specialister…?

Personal- och diverse utgifter: finns det några ersättningar till personal eller andra personer?

Exceptionella kostnader: finns det några dolda kostnader?

Notera att det finns två typer av kostnader i varje projekt:

Kostnader relaterade till projektledning (alla utgifter som är relaterade till projektkoordinering, som lön, administrativa kostnader, kostnader för bokföring etc.)

Kostnader relaterade till själva verksamheten (alla kostnader för att genomföra projektet, till exempel kostnader för marknadsföring, inköp av utrustning som är nödvändig för projektet, boende etc.)

STEG 2: Beräkna inkomst

STEG 3: Jämför inkomst och utgifter

De totala summorna av intäkter och utgifter bör nu jämföras med varandra för att se om det finns överskott eller underskott. Det rekommenderas att du har en budget med ett överskott på ca 5% (det vill säga att intäkterna ska överstiga utgifterna med ca 5%).

STEG 4: Budgetplanering

Planering är den viktigaste aspekten i att skapa en budget. Det handlar om att analysera både inkomster och utgifter månad för månad (eller kvartal per kvartal, eller vecka för vecka, beroende på detaljnivå och längden på ditt projekt). Det här är viktigt eftersom det kan finnas stora underskott i enstaka månader eller i vissa faser av ditt projekt, medan den totala budgeten för året kan visa ett överskott. Om det finns ett underskott i en viss månad kan det vara möjligt att ordna så att finansiärer betalar tidigare eller om det går att ordna så att utgifter kommer eller betalas vid ett senare tillfälle. Om det finns ett stort överskott någon månad kan det vara lämpligt att sätta in pengarna på ett konto med bättre ränta. Det är viktigt att få projektbudgeten godkänd av ekonomiansvarige. Se också till att du vet vad som händer om projektet går med förlust: vem betalar skulder och eventuella finansiärer om det inte går som planerat? inte går enligt planen?

Verktyg 2: - EXEMPEL OCH MALL

Här ett exempel på att uppskatta kostnader. Om vi ​​anordnar en konferens kan utgifterna vara som nedan (personalkostnader är inte inräknade):

Trycka inbjudningar

Portokostnader

Förberedelse av innehållet i konferensen

Redigering och utskrift av material till konferensen

Kostnad för föredragshållare/talare

Resekostnader

Lokalkostnader

Mat/dryck

Tekniska tjänster under konferensen

Redigering och utskrift av material som tagits fram under konferensen

Specificera det du behöver, diskutera med teamet om det är någonting du glömt. Kolla sedan vad varje post kostar och jämför priser mellan olika leverantörer. Tänk också på att kolla vad som ingår när du köper en tjänst – en dyrare konferenslokal kanske har tekniker och fikapauser inkluderat i priset.

. 

Slutsats

OK - nu kan du det här!

Lycka till med din pop-uputställning!

Utvärdering

  • Översätta behov till kostnader
  • Samarbeta i en grupp
  • Göra en budget