gmslogos

Om projektet:

Den äldre generationen invandrarkvinnor får sällan sina historier och berättelser hörda eller samlade. Manliga invandrare uppmärksammas och beröms mer ofta för sitt hårda arbete och sitt bidrag till utvecklingen i värdlandet. Kvinnorna, som kunde ha minst lika stor roll i utvecklingen, ges emellertid inte samma uppmärksamhet i migrations- och integrationshistorien. Inte sällan var det de som både fick arbeta heltid och ta hand om familjen. Det här projektet syftar till att lyfta fram kvinnorna genom att engagera ungdomar med utländsk bakgrund att samla in och återberätta sin mormors eller farmors berättelse. Samtidigt utvecklar ungdomarna nyckelfärdigheter inom tolkning, arv och media, i en inställning av migration, tolerans och mångfald.

Projektgruppen utvecklar ett omfattande fortbildningsmaterial av hög kvalitet och riktlinjer för personer som arbetar med ungdomar. Materialet ökar och utvecklar deras kompetens när det gäller att arbeta med unga invandrare och flyktingar i interkulturella miljöer. En online-plattform kommer att användas för att dela berättelserna tillsammans med popup-utställningar i varje partnerland.

Utmatning

Engagemang

En metod för att engagera ungdomar i lokal kultur och kulturarv.

Kursplan

En kursplan och material för personer som arbetar med ungdomar - "Engagera ungdomar i kulturarv"

Riktlinjer

Riktlinjer för att öka ungdomars egenmakt i migrationsdiskussionen

Onlineplattform för berättelser

En online-plattform för att skapa och dela berättelserna om migration och integration samt andra resurser.

Skapa utställningar

En metod för att skapa pop up- och onlineutställningar för att öka ungdomars engagemang. Lämplig att använda i skolor, bilbiotek, museer och andra offentliga utrymmen.

Skapa utställningar

En metod för att skapa popup- och onlineutställningar, för ungdomsengagemangsändamål i högskolor, bibliotek, museer och samhällsföreningar

Projektpartners

Blog

Get Involved!

Please tell us your first name.
Please tell us your surname
Please tell us your email address.
Please tell us the name of your organisation
Please tell us your country
Invalid Input
Please write your message.
Invalid Input