gmslogos

Choose Category

moduler Guider videoklipp

Dessa moduler riktar sig till ungdomsarbetare och andra utbildare för att träna dem i de inledande induktionsförmågorna, kunskaper och kompetenser som behövs för att delta i diskussioner om migration och också att lägga till kompetens för att utveckla popup-utställningar och vandringsarvslede

Modules

  • Default
  • Title
  • Date
  • Random