gmslogos

 Tillbaka till berättelser
Namn Mürvet
Ursprungsland: Nasliç
Nuvarande bostadsort: Elbasan Çatalca
Berättelsen berättat av: Peter Eriksson

År 1924 emigrerade familjen till Elbasan, Turkiet från Nasliç Bubuşta  i Grekland i enlighet med det tvingade migrationsavtal som undertecknades mellan Turkiet och Grekland. De placerades i byn Çatalca Elbasan i Turkiet 

Det vanligaste språket för dem som migrerade från denna region var grekiska. De kunde inte någon turkiska när de kom till Turkiet. Mürvet Duman lärde sig turkiska i skolan vid 7 års ålder. Eftersom de inte kunde någon turkiska var det svårt att skapa ett nytt liv. Med tiden lärde de sig turkiska och fick orning på sina liv.

De  som kom från Greklands Nasalitsa-region och vars modersmål var grekiska, kallade varandra patriotiska i den meningen att de var medborgare/ hade en hemstad, kallade patriarkerna.

Hennes far och mor hade aldrig chansen att se sina hemorter igen. Mürvet kunde besöka hembyn först 2015.

Hennes mamma tog en träskål för att göra couscous i. Mürvet håller traditionen levande genom att fortfarande göra couscous.

De fortsätter sina traditioner. De sjunger sina grekiska sånger och spelar folkmusik på  sina bröllop. Mürvet Hanım spelade en dessa sånger.

Mürvet Hanım förlorade sin man i en tidig ålder, uppfostrade sina två döttrar och såg till att de blev gifta. Hon säger att hon lever ett lyckligt liv med sina barn och barnbarn.