Download PDF Newsletter:

16-18 Ekim 2017 tarihleri arasında; Hırvatistan’ın Osijek kentinde bulunan Slovenya Müzesi’nde; 9 proje partneri kurumun katılımıyla ikinci çalışma toplantımız gerçekleştirilmiştir. Bu doğrultuda; toplantıya; İsveç, Estonya, Birleşik Krallık, Türkiye, İtalya ve Hırvatistan’daN ilgili kurum temsilcileri katılmıştır.

‘Büyükannenin Öyküsü’ Avrupa Birliği tarafından finanse edilmekte olan uluslararası bir projedir. Proje aktivitelerinin amacı; göçmen ve/ve ya mülteci gençliğin, iş yaşamına ve lokal halkın genel rutinine uyumunun sağlanmasıdır. Bu doğrultuda; medyanın hoşgörülü ve çoksesli olması, kültürel mirasın doğru anlaşılması ve kıymetlendirilmesine ilişkin bazı becerilerin önplana çıkarılması, bu projenin odağındadır. Projemizde; göç etmiş olan büyükannelerin, kültürlerarası farklılıkları gözönüne sererken karşılıklı toleransın ve paylaşımın altının çizildiği, öykülerinin biraraya getirilmesi en önemli çıktıdır. İkincil çıktı ise; çalışan kesimin; müzeler, galeriler, söz konusu göçmelerin/mültecilerin halihazırda yaşamakta oldukları yerlere yakın bir şekilde konuşlanmış olan ve kültürel mirası korumayı hedef edinmiş STK’lar gibi kurumlar ile ortak çalışmalar yürütebilmesine imkan vermektir.

Çalışma toplantısında; proje partnerleri, şu ana kadar yapılan çalışmaları gruba sunmuşlardır. Bunun dışında; göçmen/mülteci gençlerle çalışmakta olan kimselerin kullanımına açık olacak olan eğitim materyalinin hazırlanmasına da çokça emek ve vakit harcanmıştır. Bu bağlamda; proje katılımcısı kurumlar; kapsamlı eğitim materyalleri ve kılavuzlar hazırlamışlardır. Bu materyaller; uluslarası bir çalışma ortamında, göçmen/mülteci gençler ile çalışmalar yürüten kimselerin; bilgi ve becerilerini arttırmak ve ilerletmek adına faydalı olacak olan niteliktedirler. Söz konusu materyaller; www.grandmas-story.eu isimli internet sitesinde yayımlanacak olup; aşağıdaki başlıklarda kılavuz olma niteliği taşıyacaktır:

  • Pop-up ve/ve ya dijital sergilerin organizasyonu;
  • Göç mirası rotası oluşturma;
  • Lokal halkın güçlendirilmesi;
  • Eğitim programları ve
  • Büyükannelerin öykülerinin biraraya toplanabilmesi.

Bir sonraki proje toplantımız; Haziran 2018’de Coventry, Birleşik Krallık’ta gerçekleştirilecek olup; proje üyesi kurumlarımızdan Culture Coventry’nin evsahipliğinde olacaktır.