gmslogos

Download PDF Newsletter:

‘Büyükannenin Öyküsü: Göçmen gençleri yerel halkla kaynaştırmak’ 2017-2019 yılları arasında yürütülmekte olan bir Erasmus+ Projesidir. Bu proje ile; gençlik çalışanları için bazı materyaller geliştirilmesi ve bu materyaller aracılığı ile; uluslararası bir ortamda, göçmen ve mülteci gençlerle çalışmakta olan kesimin bilgi ve becerilerinin arttırılması ve derinleştirilmesi öngörülmektedir. Bu doğrultuda; göçmen ve/ve ya mülteci bir özgeçmişe sahip kişilerin, içinde bulundukları yerel halk ile kaynaşması ve bu sırada da göç, hoşgörü ve çeşitlilik bağlamında medya, kültürel miras ve çeviri gibi alanlarda becerilerinin artıtırılması; projemiz için önemlidir.

Projemizin ikincil hedefi ise; göçmen ve/ve ya mülteciler ile çalışmkata olan gençlik çalışanlarımızın; konuyala ligili müzeler, galeriler ve kültürel miras ve etnik gruplar üzerine çalışmalar yürütmekte olan STK’ları ile ortak çalışmalar yürütebilmesinde ilerleme kaydedilmesine katkıda bulunmaktır. Bu amaçlar doğrultusunda; gençler tarafından oluşturulacak çevrimiçi sergilerin açılabilmesi için açık kaynak eğitim platformu oluşturulması ile konuyla ilgili gençlik çalışanlarının eğitim alabileceği bir e-öğrenme platformu oluşturulması, prrojemizin çıktıları arasındadır.

Projemiz, Avrupa’dan 6 ülkenin katılımıyla toplam 9 partner kuruluşun işbirliğinde gerçekleştirilmektedir: Legacy WM (Birleşik Krallık), Elderberry AB (İsveç), Gryd Ltd (Birleşik Krallık), Associazione Glocal Factory (Italya), Muzej Slavonije (Hırvatistan), Culture Coventry (Birleşik Krallık), Lozan Mübadilleri Vakfı (Türkiye), Udruga Za Rad S Mladima Breza (Hırvatistan) ve Estonian National Museum (Estonya).

‘Grandma’s Story’ projesinin; kick off (başlangıç) toplantısı, Estonya’nın Tartu kentinde, Estonya Ulusal Müzesi’nde, 23-24 Mayıs 2017 tarihlerinde gerçekleştirilmiştir. Toplantımız, tüm proje partneri kurumların temsilcilerinin katımıyla, Estonya’dan proje ortağı olan bu müzenin evsahipliğinde gerçekleştirilmiştir.

Proje toplantımızın amacı, projenin yürütülmesine ilişkin detayların tartışılması; entellektüel proje çıktılarının teyit edilmesi ve planlanması ile teslim zamanlarına ilişkin zaman çizelgesinin çıkarılmasıdır. Bu bağlamda; eğitim matetyallerinin hazırlanmasına ilişkin görev paylaşımı, partner kurumlar arasında yapılmıştır.

Toplantıda; roje internet sitesi ile açık bilgi kaynağının içeriğinin oluşturulmesı ve bu bağlamda muhtemel olan detaylar tartışılmıştır. Söz konusu platform; öykülerin toplanması, sergilerin oluşturulması, kültürel miras rotalarının oluşturulmasına ilişkin bilgiler ile tüm paydaşlara faydalı olabilecek iyi örneklerin yanı sıra eğitim materyalleri de içerecek şekilde; methodoloji, toolkit (araçlar) ve çeşitli yardımcı kaynaklardan oluşacaktır. Temel amacımız; gençlik organizasyonlarının, tüm Avrupa’da göçmen büyükannelerimizden; çeşitli yaşam öyküleri toplayabilmek, kaydedebilmek (işleyebilmek) ve paylaşabilmek gibi konularda beceri ve bilgilerinin arttırılmasına vesile ve yardımcı olmaktır. Bir sonraki toplantımız; Ekim 2017’de Hırvatistan’da gerçekleştirilecektir.