Glocal Factory

Glocal Factory är en italiensk ideell organisation, inrättad av experter inom utbildning och yrkesverksamhetsområdet och internationellt samarbete för utveckling. Dess yttersta syfte är att bidra till skapandet av en gemenskap av innovativa och visionära lärare som kan erbjuda kvalitativt lärande för alla, särskilt för de mest missgynnade grupperna i våra samhällen.

www.glocalfactory.eu