gmslogos

Choose Category

moduler Guider videoklipp

Dessa moduler riktar sig till ungdomsarbetare och andra utbildare för att träna dem i de inledande induktionsförmågorna, kunskaper och kompetenser som behövs för att delta i diskussioner om migration och också att lägga till kompetens för att utveckla popup-utställningar och vandringsarvslede


 
 

Välkommen till vår serie instruktionsfilmer om hur du utvecklar dina media- och intervjufärdigheter så att du och ditt team kan genomföra en högkvalitativ intervju med far- eller mormor och ladda upp hennes berättelse på hemsidan för Grandma's Story. Genom att ladda upp den kan andra ungdomar i Europa ta del av ditt arbete.

Kursen riktar sig till personer som arbetar med ungdomar och de ungdomar som aktivt deltar i samhället och som vill intervjua far- och mormödrar och på så sätt dela hennes berättelse med övriga Europa.

Kursmå: - TKursens mål är att utveckla dina grundläggande färdigheter i filmskapande och intervjuteknik så att du och ditt team känner er trygga i att genomföra filmade intervjuer. Detta kommer du kommer att lära dig med hjälp av instruktionsfilmer.

  • Att installera och använda en kamera för att spela in rörlig bild
  • Att klippa och och använda stillbilder för att förstärka berättelsen i den färdiga produkten
  • Att installera och använda mikrofon
  • Att ljussätta en intervju
  • Att sätta ihop de tre elementen inför en intervju
  • Upphovsrätt, vad är det och varför är det viktigt att kunna för att intervjua?
  • Lär dig grundläggande filmredigering för att skapa en färdig och professionell produkt genom att använda gratis programvara
  • Att ladda upp din intervju till Grandma's Storys hemsida.

VT01 Medie- och intervjufärdighetskurs Inledning


VT02 Så här använder du självstudierna


VT03 Team Roller för din intervju


VT04 Så här ställer du in dina kameror


VT05 Så här ställer du in din belysning


VT06 Inspelning av ljud


VT07 upphovsrätt


VT08 Mashkura intervju kompetens fallstudie


VT09 Intervju Tips med Robert


VT10 Grundläggande redigering i HitFilm


VT11 Synkronisera ljud och video


VT12 Göra övergångar


VT13 Lägga till titlar och krediter till din redigering


VT14 Lägger till musik i din redigering


VT15 Rendering och export av din färdiga video


VT16 Simon Simon Interview Setup för Partners