gmslogos


 Back to module list

Inledning

Introduction
Introduction
HerbertMedia

Välkommen till vår serie handledningsfilmer om hur du utvecklar dina medie- och intervjufärdigheter så att du och ditt team kan genomföra en kvalitativ intervju med din far- eller mormor och ladda upp hennes historia på Grandma’s Story hemsida så andra ungdomar i Europa kan se ditt arbete.

Handledningarna riktar sig till personer som arbetar med ungdomar och de ungdomar som är aktiva i lokalsamhället som vill intervjua en far- eller mormor och berätta hennes historia för övriga Europa.

Kursmål: Syftet är att utveckla dina grundläggande färdigheter i medie- och intervjuteknik, så att du och ditt team kan göra en genomföra, redigera och lägga upp en filmad intervju.

Vad du kommer att lära dig med hjälp av videohandledningarna:

 1. Installera och använda en kamera för att spela in video
 2. Lära dig om att lägga till material som du kan använda i den färdiga versionen för att förstärka historien du berättar
 3. Installera och använd en enhet för att spela in ljud
 4. Lära dig om belysning under intervju
 5. Lägg ihop de tre elementen ihop för att påbörja en intervju
 6. Lära dig om upphovsrätt, vad är det och varför är det viktigt för att kunna intervjua
 7. Lära dig grundläggande filmredigering med hjälp gratis programvara för ett bra slutresultat
 8. Hur laddar du upp din intervju till "Grandma's Storys" hemsida.

UPPGIF

Interviews
Interviews
HerbertMedia

Din uppgift är att producera och skapa en eller flera videointervjuer med en far- eller mormor och ladda upp den färdiga intervjun på Grandma’s Storys hemsida. Du kommer att behöva planera ditt projekt genom att bryta ner uppgiften i mindre, hanterbara delar.

Uppgift 1: - Gå igenom alla handledningsfilmer och tillhörande innehåll på webbplatsen.

Uppgift 2: - Teamroller - Sätt ihop en grupp och fördela arbetsuppgifterna. Du behöver en person för att filma och en för att sköta ljudet. Intervjun kräver en hel del förberedelser i form av planering, forskning och andra förberedelser samt att filma intervjun. Ju fler personer som arbetar med uppgiften ju lättare går det. Tänk på att det även behövs någon som redigerar materialet.

Uppgift 3: - Vem är teamledare? - Börja planera projektet och fördela arbetsuppgifterna.

Uppgift 4: - Vem ska filma? - Börja lära dig om kameror och bestäm vilken utrustning du behöver.

Uppgift 5: - Vem sköter ljudet? - Börja lära dig din utrustning.

Uppgift 6: - Vem är ska redigera? - Ladda ner videoredigeringsprogrammet och handledningar, gå igenom material och öva med tillgängligt material.

Uppgift 7: - Som ett team, gör ett par övningsintervjuer och se vilka era styrkor och svagheter är.  

Uppgift 8: - Vem ska göra intervjun, vem ska planera och forska? Intervjua aldrig någon ensam - ha någon med dig.

När alla har en uppgift är det dags att börja – starta med att lära er hur man gör.

Process
Process
HerbertMedia

Steg 1. Välj en teamledare och fördela de roller du behöver, mer än en person som har samma roll är ok. Teamledaren är ansvarig för att övervaka projektet så att alla känner till sin roll, att de vet hur man använder utrustningen och ser till att teamet möter deadlines.

Även om vi har brutit ner uppgifterna i steg kan alla lära sig sina arbetsuppgifter samtidigt.  

Steg 2. Bestäm vilken kamera, stativ, belysning och grafikkort du ska använda. Lär dig hur du ställer in fokus, vitbalans, exponering och ljud på kameran.

Gå igenom ” Camera and lighting setup” handledningsfilmen.

Steg 3. Bestäm ljudutrustning och lär dig hur du installerar ljudutrustningen för att spela in en intervju.

Gå igenom ”Audio setup” handledningsfilmen.

Steg 4. Välj vill frågor du vill ställa och öva på intervjuteknik.

Gå igenom ”Interview Skills” handledningsfilmen och övrigt material.

Steg 5. Öva genom att göra en intervju för att ta redan på vilka styrkor och svagheter som finns. Förbättra det som behöver förbättras.

Steg 6. Upphovsrätt - titta på materialet och lär er om upphovsrätten och hur det påverkar er.

Gå igenom materialet ”Copyright video & Web Resources”

Steg 7. Ladda ner gratisprogramvaran för filmredigering om du inte redan har gjort det och skapa en intervju utifrån det material som finns där. Se vad som behöver förbättras.

Gå igenom handledningarna för att redigera film.

 

Slutsats

 Du har spelat in en eller flera intervjuer, redigerat och laddat upp din berättelse och på din resa har du fått ny kunskap, lärt dig och använt nya mediakompetenser och lärt dig att intervjua tillsammans med andra kompetenser. Dessa kompetenser kan användas i många ndra sammanhang. Kanske du tyckte att det var så intressant att du vill gå vidare och utveckla dina kunskaper? 

 

Bra jobbat!

Utvärdering

 • Förstå och veta hur du installerar och använder en video, smartphone eller surfplatta eller DSLR-kamera för att spela in en intervju.
 • Förstå och veta hur du installerar din ljudutrustning för att spela in med bra ljud under en intervju.
 • Förstå och veta hur man ställer in belysning funder inspelning av en intervju
 • Förstå och använda intervjutekniker
 • Förstå de roller och ansvarsområden som är förknippade med att arbeta i en grupp.
 • Interagera med personer i olika roller i en rad olika sammanhang
 • Visa förmåga att konversera och att lyssna i olika sammanhang
 • Vara medveten om att lyssna på andra personer i en grupp
 • Bidra till att sätta både individuella och gruppmål
 • Planera och genomföra gruppaktiviteter
 • Förbättra egen inlärning och prestation.
 • Förstå de grundläggande begreppen linjär filmredigering.
 • Utveckla grundläggande researchförmåga
 • Kunna använda programvaruverktyg och tekniker för att kombinera och redigera sekvenser
 • Utveckla högre kognitiva tänkandefärdigheter som i syntes, analys och utvärdering (Bloom's Taxonomy)
 • Utveckla förtroendet att presentera framför kamrater och en inspelningsutrustning
 • Utveckla kunskaper för att designa, skapa och redigera en webcast.
 • Utveckla förmåga i lagarbete och kommunikationsförmåga
 • Ansvar och självständighet för att kunna arbeta i ett lag och som individ för att slutföra uppgiften
 • Forska, analysera, utvärdera och presentera resultat
 • Att skapa och redigera egna filmer