gmslogos


 Back to module list

InledningVälkommen till vår snabbkurs i finansiering av kulturprojekt. Vi kommer att guida dig genom labyrinten och ge dig några användbara verktyg och ge dig några övningar innan du söker medel. Modulen riktar sig till de personer som arbetar med ungdomar och de ungdomar som är involverade i kulturprojekt och som skulle vilja ordna en pop uputställningen inom ramen för Grandma’s Story.  

Mål: - Syftet med modulen är att utveckla dina grundläggande kunskaper i finansiering av kulturprojekt.

Vad du kommer att lära dig:

 • Vilka kompetenser behöver man för att samla in pengar?
 • Hur man arbetar tillsammans med ledning och marknadsföring i teamet
 • Kartlägga vad som behövs i ditt projekt och översätt det i pengar
 • Göra en budget
 • Hitta finansiering: vilka olika typer av finansiering finns det?
 • Hur du kommunicerar ditt projekt på bästa sätt
 • Hur kommunicerar du med din finansiär
 • Vad crowdfunding är och vilka för- och nackdelar som finns med den
 • Hur man hanterar en crowdfunding-kampanj
 • Använda verktyg som redan finns

 

UPPGIFUppgift 1: - Vilka kompetenser behöver man för att kunna finansiera ett projekt? Du hittar en riktig arbetsbeskrivning med specifika kompetenser. Du har kanske redan många av dem, men de går alltid att förbättra.  Titta på våra videoklipp!

Uppgift 2: - Vilka andra i teamet behöver du samarbeta med kring finansiering? Du behöver samarbeta så effektivt som möjligt - då bygger du en teamkänsla, får ett bra projekt och når bäst resultat. Gå igenom materialet tillsammans med ditt team och gör övningarna.

Uppgift 3: - Vilka är projektets behov? Och framförallt, hur kan du översätta dessa behov i siffror? Att veta hur mycket man behöver är första steget i att skapa en budget. I det här fallet betyder "bra" en specificerad och korrekt budget, vilket är viktigt för finansiering. Titta på våra videoklipp, utforska våra länkar och gör en budget för en pop up-utställning.

Uppgift 4: - Hur gör du en budget? Öva genom att fylla i vår mall.

Uppgift 5: - Vilken möjliga källor till finansiering finns?  Hitta dem genom någon av länkarna och jämför dem. Vilken passar bäst för att finansiera din pop up-utställning?

Uppgift 6: - Hur kommunicerar man bäst med en finansiär? Titta på några exempel och öva.

Uppgift 7: - Vad crowdfunding? Lär dig hur man hanterar en crowdfunding-kampanj och varför det kan vara ett "mer än bara finansiering"-verktyg för ditt projekt. Planera din egna crowdfunding-kampanj.

När alla har en roll är det dags att påbörja de inledande delarna av projektet. Börja med att lära dig mer.Vi ska simulera den faktiska finansieringen av din pop up-utställning. Om du redan har planerat en utställning, använd den som övningsmateria! Om inte, försök att föreställa dig din pop uputställning. Använd gärna ett riktigt sammanhang och de personer du har i ditt team. Hitta inte på för mycket. I början av varje steg måste du skriva svaret på vår fråga innan du läser materialet. På detta sätt förstår du dina tidigare kunskaper och hur de förändras under modulens gång. Det är också ett bra sätt att göra en självbedömning av dina kunskaper!

Redo?

Steg 1. Förstå vad exakt rollen som finanseringsansvarig innebär och vilka kompetenser den personer behöver.  Skriv ner de färdigheter du tror behövs, rangordna dem och jämför sedan med vår kompetensprofil. Hade du rätt? Hade du fel? Hur har din kunskap förändrats? Kolla in våra experttips.

Steg 2. Lista det du behöver för att skapa en pop up-utställning och översätt det i pengar. Brainstorma och lista allt du tror det behöver för utställningen och be övriga teammedlemmar kolla och lägga till saker på din lista. Markera saker du redan har i grönt och saker du inte har i rött. Ordna sedan sakerna i två kolumner och ordna dem i två olika kolumner. Glöm den gröna kolumnen för tillfället. Glöm inte att lägga till de icke-materiella "sakerna" du behöver, som människor, plats och hjälp från andra. Följ vår mall.

Steg 3. Ordna din lista i budgetform: lär dig att vara noggrann och specifik! Skicka de saker du saknar, men inte kan köpa får pengar, på din "röda lista" till en annan teammedlem vars jobb det är att lösa det.

Sätt siffror på det! Be någon i teamet (eller kolla själv) vad det du saknar kostar. Du måste ange ett belopp på varje sak. Nu vet du vad din pop uputställning kommer att kosta.

Glöm inte hållbarhetskostnaden. Hur länge förväntar du dig att projektet kommer att hålla på? Titta på de exempel vi ger dig och om du behöver, försök att följa vårt format: det kan göra saker mycket lättare.

Steg 4. Vilka källor till finansiering har du? Kolla i vår lista och försök att identifiera de möjligheter som passar ditt projekt bäst. Innan du börjar söka medel, diskutera ditt förslag till de andra i teamet.

Steg 5. Lär dig några enkla regler för hur du kommunicerar med dina finansiärer. Gör några rollspel tillsammans i teamet.

Steg 6. Upptäck fördelarna med en crowdfunding av kulturprojekt och de verktyg som redan finns tillgängliga (kolla länkarna) Det finns olika typer av crowdfunding: Även om de går under samma beteckning är de väldigt olika. crowdfunding alla klumpas under denna paraply termen crowdfunding, men de är faktiskt väldigt olika. Detta är också en viktig fråga eftersom resten av modulen handlar om en typ av crowdfunding. Det finns lite olika benämningar på dem, så om du söker på nätet kan du få upp lite olika resultat. De fyra som finns är:

 • Belöningsbaserad crowdfunding
 • Donationsbaserad crowdfunding
 • Lån-crowdfunding
 • Royaltycrowdfunding

Steg 7. Planera din egen crowdfunding-kampanj. Samla teamet och brainstorma. Blanda finansiering och marknadsföring, finansiering med människor och institutioner, ekonomi och kultur! Finansieringsmöjligheterna är oändliga.

 

Slutsats

Utvärdering

 • Förstå rollen som finansieringsansvarig i ett projekt
 • Förstå vilka kompetenser som behövs i rollen
 • Kunna göra en korrekt budget
 • Hitta rätt finansieringsmodell för projektet
 • Lära sig hur man kommunicerar med finansiärer
 • Lära sig hantera finansieringsprocessen
 • Lära sig hålla en crowdfundingkampanj