gmslogos


 Back to module list

InledningPresenting the exhibiton. Copyright: Georg Vith

Syftet är att göra deltagarna medvetna om hur viktigt det är hur historiska fotografier presenteras och hur de historier fotografierna berättar lyfts fram. 

Samtidigt bör det uppmuntra dem till att få en ny förståelse av bilderna och utställningar i allmänhet genom att använda deras fantasi.

En samling fotografier finns att tillgå på Grandma's Storys hemsida.

 

UPPGIFWorking. Copyright Georg Vith

Arbeta i mindre grupper med vanligtvis svart-vita bilder. Berätta vad det är som visas på bilden, vad det är som händer och/eller vilka känslor som bilderna skapar. Resultatet blir en liten utställning som varje grupp presenterar.

Process Image
Process Image
Copyright Information

1, Dela in deltagarna i grupper om max fyra personer.

 2, Varje grupp får likadana uppsättningar av gamla fotografier. De kan arbeta antingen med bilder utskrivna i A4-format eller direkt på deras datorer. Om du inte har egna fotografier att arbeta med finns det en PDF-fil - "Photos Collection" under fliken "Dokument". 

3, Varje grupp skapar en liten utställning.

4, Det finns inget rätt eller fel. Titlar, urval och redigering av bilderna är helt upp till deltagarna. Vill de beskära, förstora och ändra bilderna är det upp till dem. 

5. Gruppen kommer överens om vilken histora bilderna berättar och skapar en eller flera posters (på papper eller online).

6. Efter en timme ska "utställningarna" vara klara att presenteras, dvs bilderna monterade, titlar och annan information utskriven (om tillämpligt). 

7. Nu är det dags för grupperna att presentera sina posters. Viktiga punkter är underliggande koncept och hur de kom fram till det. 

8. Efter varje presentation kan de övriga grupperna ställa frågor eller kommentera utställningen. 

 

Slutsats

Målen är att göra deltagarna medvetna om hur beroende historiska fotografier är av hur de presenteras och att öka deras reflektionsförmåga om utställningar generellt.

Samtidigt bör det uppmuntra dem att få en ny förståelse av bilderna genom att lägga in ytterligare information.

Utvärdering