gmslogos


 Back to module list

InledningPhoto by Alina Grubnyak on Unsplash

Om du är en introvert person betyder det inte att du inte kan lyckas med att kommunicera verbalt med andra. Du kanske inte kommer att tycka om det, men att hålla en muntlig presentation om en idé är någonting du kan lära dig. Gör andningsövningar innan du presenterar din utställning och kom ihåg, de som kommer för att lyssna på dig gör det för att de är intresserade av det du har att säga – inte för att leta fel och kritisera dig.

UPPGIFÖva på, och förbättra din kommunikationsförmåga. Det blir det lättare att arrangera en utställning eftersom en förutsättning för en lyckad utställning bygger på kommunikation med de personer som alla kommer att delta i att skapa en utställning. Kommunikationsförmågor som gör ditt jobb lättare är: att kunna presentera din idé, ge och ta kritik, övertalningsförmåga och kroppsspråk, att kunna motivera och stödja människor, motivation och stödjande, aktivt lyssnande, kunna ställa frågor och samla in information.  Photo by Daniil Kuželev on Unsplash

Du ska göra kommunikationsövningar i grupp. De kan likaväl göras i ett klassrum som på ett café, när som de passar in. Övningarna kan göras flera gånger och på så sätt stärka kommunikationsförmågor.

Övning 1:

Bläddra i lokalpressen och hitta en kort artikel om migration. Be dina elever/kollegor/vänner/partner att skriva om den. Denna aktivitet är en studie där deltagarna väljer att tolka och prioritera information. Följ upp aktiviteten med en diskussion om migration och hur fakta kan misstolkas.  Utforska innebörden i "falska nyheter".

Övning 2:  

Arbeta i par där den ena personen pratar om ett fritidsintresse. Den andra personen har fått instruktioner om att ignorera den som pratar. Byt därefter roller. Diskutera eventuell frustration hos den som presenterar och hur man kan använda exempelvis kroppsspråk för att nå fram till åhörare. Diskutera även hur en bra lyssnare uppträder.

Övning 3:

Håll en presentation. Välj ett ämne relaterat till migration (språkutbildning, lärande, invandringspolitik, familjeåterförening, integrationspolitik eller liknande). Håll en presentation (på max 15 minuter) för dina kollegor.

Tips:

  • Ha en struktur:  början-mitten och ett slut.
  • Använd korta meningar.
  • Tänk på: vilka är din målgrupp/vilka punkter vill jag ta upp/vilka visuella hjälpmedel kan användas (PowerPoint, projektor, blädderblock)
  • Håll en introduktion: välkomna publiken
  • Mitten bör beskriva dina argument och utveckla dessa. Försök inte ”täcka allt”. Det är bättre att ha två eller tre argument och utveckla dessa.
  • Slutsats. Avsluta med att sammanfatta dina huvudpunkter. Besvara frågor åhörare kan ha. Tacka de publiken för att ha lyssnat. Avsluta med en positiv eller stark poäng.

Diskutera ämnet efter din presentation och försök att få en idé för din popup-utställning.

Övning 4:

Det här är en aktivitet som börjar med ett ord eller idé. Deltagarna ska kombinera en idé med en annan, samtidigt som de improviserar.

Ge ett ”startord” till en student/kollega i gruppen.

Han/hon ska prata i en minut genom att associera ”startordet” med andra ord och idéer på ett konsekvent sätt.

Be dem tänka på att undvika slang.

Denna aktivitet kan också användas för att öva bort scenskräck.

 

Slutsats

Utvärdering

  • Förstå och tillämpa kunskaper om mänsklig kommunikation och språkprocesser
  • Förbättra effektiv muntlig och skriftlig kommunikation
  • Använda effektiv kommunikationsförmåga i en mängd olika offentliga och interpersonella tillfällen
  • Utveckla kunskap, färdigheter och omdöme kring mänsklig kommunikation, vilket utvecklar samarbetsförmåga

Anmäl din skola

länkar

videor