Back to module list

InledningPhoto by Hal Gatewood

Du kommer att behöva verktyg för att göra reklam för din pop-uputställning. De är en viktig del av marknadsförning. Lär dig dem och använd dem på bästa sätt!

UPPGIFPhoto by John Barkiple

Några av de marknadsföringsverktyg du kommer att lära dig är: 

  • att skapa en grafisk profil
  • hantera webbplattformar
  • hantera sociala medier
  • nätverkande
  • hitta sponsorer
  • ta fram trycksaker

Uppgift 1 – Ta fram en grafisk profil för pop uputställningen (logotyp, färger)

Med hjälp av någon som grafisk design kan ni tillsammans skapa en logotyp, välja teckensnitt och färger som skall användas på webben, sociala medier, trycksaker, affischer och inbjudningar.

Varje produkt som skall marknadsföras måste ha en egen, unik visuell identitet för att vara igenkänningsbar.

Om du vill kan du designa din egna grafiska profil på den gratis webbplatsen. Du behöver bara lite kreativitet.

Uppgift 2 - Skapa en hemsida

När du tagit fram en grafisk profil är det dags att skapa en hemsida. Använd den grafiska profilen och skriv korta, intressanta texter som beskriver utställningen och det som visas på den. Ha med korta texter om de som medverkar och vilka som bidragit till utställningen. Ha också med foton som visar arbetet md att skapa utställningen.

Du kan också lägga till länkar till sociala medier och andra hemsidor som är relevanta för projektet. Detta är viktigt då det ger tyngd till de som medverkar i projektet. När det gäller kommunikation med allmänheten och media är det viktigt att bakgrunden till utställningen, medverkade och pressmeddelanden finns med på hemsidan, samt vilka de kontakta om de har frågor eller vill veta mer. På hemsidan kan du också ha blogg för att ge en personlig bild av hur projektet går.

Uppgift 3 - Skapa en profil på sociala medier och gör en marknadsföringsplan för din utställning

När du har skapat en profil på sociala medier, planerar du en strategi och tidsplan för en on-linekampanj.

Börja med att väcka nyfikenhet för projektet genom att skriva intressanta texter om projektet, lägga upp bilder, länka till liknande projekt och på så sätt få följare. Ju längre tiden går, ju djupare går du in i projektet och bjuder in till pop uputställningen. Tänk på att fortsätta vara synlig på sociala medier även när utställningen är slut.

Uppgift 4 - Nätverka med lokala myndigheter, organisationer, föreningar andra ungdomar och andra intresserade

Genom att samarbeta med lokala myndigheter, organisationer, föreningar, andra ungdomar och andra intresserade som kan vara intresserade av att antingen delta i utställningen eller av att besöka den skapar du möjligheter till nya samarbeten och ökar antalet direkta eller indirekta besökare på utställningen.

Det är viktigt att inkludera kommuner, föreningar och organisationer eftersom de kan hjälpa till med resurser och utrymme där vi kan hålla en pop up-utställning. De kan också underlätta kontakter med media.

Börja nätverka!

Uppgift 5 – Hitta sponsorer

För att skapa en pop up-utställning behövs vissa ekonomiska resurser för marknadsföring, till exempel en webbplats, inbjudningar, affischer, bilder, ordna utställningen rent praktiskt (hyra, catering, transporter osv). Du bör skaffa finansiering (om du inte redan har det) efter det att du skapat en visuell identitet, skapat en webbplats och visar närvaro på sociala medier. Du kan få ekonomiskt stöd från tre typer av källor. Den första är att söka medel genom utlysningar, en är någon av de myndigheter och organisationer som fördelar medel och den tredje är stöd från privatpersoner eller företag som är intresserade.

Efter att projektet är avslutat är det viktigt att tacka de som gjort utställningen möjlig. Det kan vara genom tackkort eller en fika. Tänk också på att fråga om de som sponsrar vill synas på hemsidan, i sociala medier och så vidare. Att tacka efter ett avslutat projekt är inte bara trevligt – det hjälper också till nästa gång sponsring behövs.

Uppgift 6 – Ta fram trycksaker

Innan pop up-utställningen öppnar måste du skicka inbjudningar till din målgrupp. Bra material att ta fram är klistermärken och/eller affischer i den grafiska profilen med viktig information om plats och datum. Kom ihåg att medverkande förmodligen också vill bjuda in personer.

 

 

 

 

Slutsats

Utvärdering

  • Lära dig att använda grundläggande marknadsföringsverktyg
  • Lära dig vilken marknadsföring som behövs för en pop-uputställning
  • Lära dig det viktigaste inom digital marknadsföring
  • Lära dig känna igen marknadsföringsverktyg och hur de används