gmslogos

Download PDF Newsletter:

Den16 till 18 oktober hölls det andra mötet i Slavoniens museum i Osijek, Kroatien. Totalt 9 partners från Sverige, Estland, Storbritannien, Turkiet, Italian och Kroatien deltog i mötet .

"Grandma's Story" är ett internationellt projekt som finansieras av Europeiska Unionens Erasmus + program. Syftet med projektet är att engagera och inkludera ungdomar i sitt lokalsamhälle genom att lära dem om lokalkulturarv och utveckla mediakunskaper, i ett sammanhang av tolerans och mångfald. En viktig del i detta är att samla in berättelser från äldre som pekar på skillnader mellan kulturer, men också på vikten av att respektera de olika kulturella stiftelserna. Det sekundära målet är att möjliggöra för anställda att samarbeta med museer, gallerier och samhällsföreningar, särskilt de som finns i minoriteternas bostadsområden.

På mötet presenterade parterna resultaten av det arbete de gjort hittills. Stor uppmärksamhet ägnades åt utformningen av utbildningsmaterialet som kommer att vara tillgänglig för alla som är intresserade av att arbeta med ungdomar i interkulturella miljöer.

Materialen kommer att finnas på webbplattformen www.grandmas-story.eu och kommer att användas som riktlinjer för:

  • Organisation av digitala och popup-utställningar,
  • Skapande av migrationsarvsleder,
  • stärka lokalsamhället,
  • Utbildningsprogram och samla farmödrars historier.

Nästa möte hålls i juni 2017 i Coventry, Storbritannien, organiserad av Culture Coventry.