Download PDF Newsletter:

“Grandma's Story – Engagera ungdomar med invandrarbakgrund i sina lokalsamhällen”. Ett Erasmus+ projekt (2017-2019) som ska utveckla utbildningsmaterial för fritidspedagoger som arbeta med unga invandrare och flyktingar i interkulturella miljöer. Målsättningen är att engagera och inkludera ungdomar i sitt lokalsamhälle genom att lära dem om lokalkulturarv och att utveckla deras mediakunskaper, i ett sammanhang av tolerans och mångfald.

Ett annat mål är att utveckla fritidspedagogers kompetens för att arbeta med och i museer och gallerier, kulturarv och samhällsföreningar. Projektet kommer även att resultera i en OER-plattform för utveckling av online-utställningar gjorda av ungdomar och eLearningsmaterial för fritidspedagoger.

Projektet kommer att genomföras av nio partners från sex länder: Legacy WM (Storbritannien), Elderberry AB (Sverige), Gryd Ltd (Storbritannien), Associazione Glocal Factory (Italien), Muzej Slavonije (Kroatien), Culture Coventry (Storbritannien), Lozan Mubadilleri Vakfi (Turkiet), Udruga Za Rad S Mladima Breza (Kroatien) och Estlands Nationalmuseum (Estland).

Kick off-mötet för projektet Grandma’s story hölls i Tartu, i Estlands nationalmuseum den 23 maj till 24 2017. Den estniska samarbetspartner var värd för mötet och samtliga partners deltog i mötet.

Målet med mötet var att diskutera projektledningens detaljer, bekräfta och planera ”intellectual outputs” och upprätta en tidslinje för leverans. Leverans av trä- ningsmaterial har delegerats till respektive partner

Även Projekt-webbplatsen och OER-plattformens innehåll och möjligheter diskuterades. Plattformen kommer att innehålla metodik, verktygslåda och resurser för att samla in historier, skapa utställningar, utveckla arvspår samt god praxis för intressenter och aktivitetsplaner för undervisning. Syftet är att hjälpa fritidsorganisationer och andra att samla in, registrera och dela ännu fler berättelser från invandrade mormödrar över hela Europa.

Nästa möte hålls i Kroatien i mitten av oktober 2017.