gmslogos

 Tillbaka till berättelser
Namn Saranjit
Ursprungsland: Jinga, Uganda
Nuvarande bostadsort: Coventry, England
Berättelsen berättat av: Peter Eriksson

Saranjit föddes i Uganda och flyttade till England via Indien. Hon jämför sin barndoms frihet med hur barn har det i dag. Hon talar om hennes skolgång och hennes examen frånuniversitetet. Hon pratar också om hur hennes känslor om rasism när hon kom till England och hur hon var tvungen att ta kurser under hennes utbildningsnivå och hennes svårighet att få arbete. Saranjit talar också om hennes bröllop och hennes man, hennes barn och barnbarn, om hur hon lärde sig laga mat och hennes välgörenhetsarbete.