Estonian National Museum

Eesti Rahva Muuseum (ERM) on eesti ja soome-ugri rahvaste igapäevaelu ja kultuuriga tegelev etnoloogiamuuseum. Tegemist on ka suurima museoloogiakeskusega Eestis Viimastel aastatel on seoses 21. sajandi muuseumikommunikatsiooni uurimisega seoses hakatud kasutama uusi koostöömudeleid ja -võimalusi (nagu avatud kuraatorlus, suulise ajaloo projektid vähemusgruppidele, igapäevaelu dokumenteerimine jne). Suurendamaks inimeste ja erinevate kogukondade aktiivset osalemist muuseumi tegevustes ja sisu loomisel on oluliseks teemaks ka sotsiaalne kaasamine. Eesmärgiks on edendada aktiivset külastajate kaasamist, sotsiaalset suhtlust ja osalust muuseumis. ERMil on 20 aastane kogemus töötamaks väljarände ja repressiooni teemaga, keskendudes peamiselt kogukondadele ja inimestele, kes lahkusid Eestist II maailmasõja ajal või kes küüditati 1940ndatel Nõukogude võimu poolt Venemaale. Samuti on viimastel aastatel uuritud eestlaste rännet alates 1990. aastatest.

Uue Eesti Rahva Muuseumi avamine 2016. aasta oktoobris on suurendanud avalikkuse huvi muuseumi tegevuse vastu ja andnud hea võimaluse laiendada oma ulatust ühiskonnas ja suurendada erinevate kogukondade ja kultuurirühmade osalust.

www.erm.ee