gmslogos

Choose Category

moduli Vodiči Video

Ovi moduli namijenjeni su osobama koje rade s mladima i drugim odgajateljima kako bi ih osposobili u temeljnim vještinama induktivnog zaključivanja, znanju i kompetenciji potrebnim za sudjelovanje u raspravama o migracijama, kao i za razvoj vještina u organizaciji pop up edukativnih izložbi i baštinskih ruta.