gmslogos

Projektist:

Vanemate põlvkondade naiste, "vanaemade", rände ja lõimumise lugusid ning mälestusi kogutakse ja räägitakse edasi harva. Meessoost sisserändajaid võidakse tunnustada panuse eest vastuvõtva riigi arengusse läbi nende raske, sageli maalähedase ja füüsiliselt nõudliku, töö. Vanaemadel on aga selles panuses samaväärne tähtsus läbi pere eest hoolitsemise ning vahel ka samal ajal täiskohaga tööl käies. Samas ei tunnustata neid samaväärselt oma rolli eest migratsiooni ja lõimumise loos. Projekti eesmärgiks on arendada tõlgendamise, pärandi ja meedia alaseid võtmeoskusi migratsiooni, tolerantsuse ja mitmekesisuse õhkkonnas läbi sisserändajatest või pagulastaustaga noorte kaasamise oma kohaliku kogukonna tegemistesse ja nende lugude kogumise ja jagamise.

Projektimeeskond töötab noorsootöötajatele välja laialdase ja kõrge kvaliteediga õppematerjalid ja juhised, mis laiendavad ja arendavad nende pädevust töötamaks noorte sisserändajate ja pagulastega kultuuridevahelistest keskkondades. Projekti veebiplatvormi kasutatakse lugude kureerimiseks ja jagamiseks kui ka pop-up näituse jaoks kõikides partnerriikides.

Väljundid:

Kaasamine

Metoodika noorte kaasamiseks kohalikku kultuuri ja kultuuripärandisse.

Koolituskava

Noorsootöötajatele mõeldud koolituskava ja kursus "Noorte kaasamine kultuuripärandisse"

Juhised

Juhised rändeküsimustega tegeleva noorte kogukonna võimustamise kampaaniaks.

Veebiplatvorm lugude jaoks

Veebiplatvorm loomaks ja jagamaks rände ja lõimumise lugusid ning teisi materjale.

Migratsiooni pärand

Metoodika arendamaks migratsioonipärandi radu linnades. Eesmärgiks kaasata sisserändajatest noori kohalikku kogukonda.

Näituste loomine

Metoodika pop-up ja veebi näituste loomiseks. Eesmärgiks kaasata noori kõrgkoolides, raamatukogudes, muuseumides ja kogukonna ühendustes.

Projekti partnerid

Blog

Get Involved!

Please tell us your first name.
Please tell us your surname
Please tell us your email address.
Please tell us the name of your organisation
Please tell us your country
Invalid Input
Please write your message.
Invalid Input