gmslogos

VäljaandedKirjastamise juhend õpetab, kuidas luua lihtsaid pop-up-näitusi. Siit saavad noored juhiseid, kuidas koguda vanemate naiste lugusid eesmärgiga neid tutvustada noortekeskustes, raamatukogudes, muuseumides ja mujal. See hüpiknäituste esitamise meetod pakub uut perspektiivi tutvustamaks vähemuskultuure. “Kultuurikindlustesse sisse murdmine ”- inimeste kaasamine kultuuriasutustesse, mitte ainult ühekordsete näituste loomise kaudu, vaid ka kogukondade tugevdamise ja ühendamise läbi.

 

 

View the publication

 

Download Options:

Download High ResolutionDownload Low Resolution

2019-01-16

Rändeteede koostamine võimaldab innustada inimesi külastama kohti, mis on seotud migrantidega kultuuriliselt, looduslikult, sotsiaaliselt või ajalooliselt. Teed võib tutvustada ka neile, kes on alles piirkonda kolinud. Fookuses on pärandi defineerimine laiemal skaalal, siia alla koonduvad nii ehitised, rohealad, kogukonnad kui ka üldisemad lood, mis annavad kokku tervikpildi. Selle publikatsiooni mõte ongi aidata huvilistel oma kogukonnas ise samasugust rändeteed luua.

 

View the publication

Download Options:

Download High Resolution

2019-03-20

See publikatsioon käsitleb kogukonna mõjuvõimu suurendamist ja osalemisprotsessi rändeküsimusi mõjutavates projektides. Kodanikuühiskonna organisatsioonide, noorsootöötajate, noorteõpetajate, muuseumide, ühingute, sotsiaalühistute, koolide, avaliku ja kolmanda sektori organisatsioonide eesmärk on luua sisserändajatele kogukondades osalusprotsess.

 

View the publication

Download Options:

Download High ResolutionDownload Low Resolution

2019-03-20

This e-Publication Guide is on community empowerment and participatory process on projects that impact on migration issues. It is aimed as at Civil Society Organisations, Youth Workers, Youth Educators working in Museums, Associations, Social Co-operatives, Schools, Public and Third Sector Organisations working with migrants to implement participatory process within communities.

 

View the publication

Download Options:

Download High ResolutionDownload Low Resolution

2019-03-20