gmslogos


 Back to module list

Sissejuhatus

Introduction
Introduction
HerbertMedia

Welcome to our series of tutorials on how to develop your media and interview skills so you and your team can conduct a quality interview with Grandma and upload her story to the Grandma’s Story website, so other young people in Europe can see your work. 

The course is aimed at Youth Workers and young people involved in their community who would like to interview a grandma and tell her story to the rest of Europe.

Aims of the course: - The aim of this course is to develop your basic filming making and interview skills so you and your team can conduct an interview with confidence.

What you will learn using the video tutorials.

 1. Setup and use a camera to record video
 2. Learn about cutaway objects and photos that you can use in final edit to enhance the story you are telling
 3. Setup and use an audio recording device
 4. Learn about lighting for an interview
 5. Put those 3 elements together to setup for an interview
 6. Copyright, what is it and why is it important to Interviews skills
 7. Learn basic film editing skills by using free software you can download to put your interview together and make it look professional
 8. How to upload your interview to the “Grandma’s Tales” website.

Ülesanne

Intervjuu läbi viimine
Intervjuu läbi viimine
HerbertMedia

Sinu ülesanne on luua oma vanaemaga intervjuu ning see üles laadida käesolevale kodulehele. Selleks, et kõik läheks sujuvalt, pead oma projekti hoolsasti läbi mõtlema ning eesmärgi saavutamiseks jagama ülesande väiksemateks osadeks. 

Ülesanne 1:- Vaata üle kõik videod, mis kodulehel on.

Ülesanne 2:- Meeskonna rollijaotus – Moodusta grupp ning jaga rollid. Iga rolli jaoks on vaja oma inimest, eriti tähtis on, et oleks keegi, kes vastutaks operaatoritöö ja heli eest. Palju on tegemis ka intervjuu planeerimisel, eelneva uurimistöö tegemisel, ettevalmistamisel ja salvestamisel. Mida rohkem inimesi omale appi saad, seda lihtsam on ülesannet läbi viia. Samuti aitab, kui sul on keegi abiks, kes monteerib video kokku. 

Ülesanne 3:- Kes on juht? – Tuleb alustada projekti planeerimisega ning jagada rollid. 

Ülesanne 4:- Kes on operaator? – Tuleb alustada kaamera õppimist ning otsustada, mis tehnikat võttel kasutada.

Ülesanne 5:- Kes vastutab heli eest? – Tuleb alustada helisalvestustehnika kasutamise õppimist. 

Ülesanne 6:- Kes video kokku monteerib? – Tuleb arvutisse laadida video monteerimise tarkvara ning alla laadida ka filmitud failid. Pärast montaaži tegemist õpetavate videote vaatamist tuleb kokku panna käesoleva projekti failid. 

Ülesanne 7:- Meeskonnaga tuleb ühiselt harjutada intervjuu tegemist ja hiljem tulemusi analüüsida, keskendudes tugevustele ja nõrkustele, mida tuleb arendada. 

Ülesanne 8:- Kes viib intervjuu läbi, planeerib seda ja aitab eelnevalt uurimistööd läbi viia (ära kunagi vii intervjuud läbi üksinda).

Kui kõigil on oma roll teada, saate edasi minna projekti esimeste osade läbiviimisega. Vaadake edasi, mis ülesanded teid ees ootavad. 

Protsess

Protsess
Protsess
HerbertMedia

Ülesanne 1. Valige meeskonnale juht ning jagage ära rollid, ühel inimesel võib olla rohkem rolle kui ainult üks. Meeskonna juht on kohustatud projekti edenemist jälgima ning kontrollima, et kõik teavad, mis on nende ülesanne. Samuti peab ta ajakasutuse eest hea seisma. 

Oleme jaganud ülesanded vahe-ülesanneteks, aga iga meeskonnaliige saab oma ülesandega tegeleda teistega samal ajal. 

Ülesanne 2. Leia kaamera, statiiv, valgustus mida kasutada filmimisel. Õpi, kuidas kaameras paika sättida fookus, valge-tasakaal, ava ja heli. 

Vaata läbi kaamera ja valgustusega seotud õppevideod. 

Ülesanne 3. Leia helivarustus ning õpi, kuidas seda kasutada selleks, et intervjuud salvestada. 

Vaata läbi helisalvestusest rääkivad õppevideod. 

Ülesanne 4. Mõtle välja küsimused, mida soovid vanaemalt küsida ning harjuta intervjueerimiseks vajalikke oskusi ja tehnikaid. 

Vaata läbi intervjuuerimist õpetavad teemapeatükid. 

Ülesanne 5. Vii läbi harjutus-intervjuu koos meeskonnaga ning leia tugevused ja nõrkused, mida edaspidi arendada. 

Ülesanne 6. Vaata üle oma ressursid ning õpi tundma autorikaitset. 

Vaata üle autorikaitse nõuded videole ja ressursid, mida veebist kasutada saad. 

Ülesanne 7. Lae alla vabavarana levitatavad monteerimisprogrammid, kui sul neid veel ei ole ning pane prooviintervjuust esialgne materjal kokku. 

Vaata üle õppevideod intervjueerimisest. 

 

Kokkuvõte

Oled salvestanud ühe või enam intervjuusid, need monteerinud ning üles laadinud Vanaemade Lugude kodulehele. Oled sel teekonnal saanud uusi teadmisi, õppinud ja kasutanud erinevaid oskusi ning omandanud intervjueerimiseks vajalikud kompententsid, mida sul kindlasti elus edaspidigi vaja läheb. 

Hästi tehtud.

Hindamine

 • Mõistad ja oskad üles seada ja kasutada filmimiseks sobilikku tehnikat.
 • Mõistad ja tead, kuidas salvestada kvaliteetset heli.
 • Mõistad ja tead, kuidas valgustust video ülesvõtmisel kasutada.
 • Mõistad ja oskad kasutada intervjueerimiseks vajalikke tehnikaid.
 • Saad aru meeskonnas töötamiseks vajalikest rollidest ja ülesannetest.
 • Suudad edukalt suhelda oma meeskonnaliikmetega.
 • Oled hea kuulaja ning oskad esitada vestlustest kerkiva info põhjal asjalikke küsimusi.
 • Oled hea meeskonnatöös ning lased kõigil liikmetel oma arvamust avaldada.
 • Panustad grupi ja iseenda eesmärkide täitmisesse.
 • Oskad planeerida ja läbi viia meeskonnaüritusi.
 • Oskad planeerida grupitegevusi.
 • Saad uusi teadmisi.
 • Mõistad monteerimise põhilisi alustalasid.
 • Arendad välja peamised uurimisoskused.
 • Oskad kasutada videotarkvara ning tehnikaid, et kokku panna üks hea video.
 • Arendad kõrgemad kognitiivsed oskused mõtlemises sünteesis, analüüsis ja järelduste tegemises.
 • Oskad kasutada internetti oma oskuste arendamiseks.
 • Arendad julgust ja enesekindlust teiste ees oma mõtete esitlemise ja intervjueerimisega.
 • Arendad oskusi disainida, luua ja töödelda veebikeskonnas.
 • Arened meeskonnatöös ja saad paremad suhtlusoskused.
 • Arenevad vastutustunne ja autonoomsus nii meeskonnas kui individuaalselt töötades.
 • Oskad uurida, analüüsida, tõlgendada ja esitleda lihtsamate uuringute tulemusi.
 • Oskad luua ja monteerida videosid.
 • Oskad meeskonnas töötada.