gmslogos


 Back to module list

SissejuhatusCopyright: Estonian National Museum

Oled teadnud oma vanaema kogu elu, nii võib tema intervjueerimine olla keeruline. Intervjuu ei ole lihtsalt vestlus, vaid dialoog kahe või enama inimeste vahel, mille käigus esitatud küsimused aitavad osalejatel meenutada oma kogemusi ning anda detailsemaid vastuseid. Küsimuste küsimuse meetod ja intervjuude läbiviimine on olulised kogu projekti vältel ning tulevad abiks hiljemgi, kui räägite näiteks esemetest, fotodest, jalutuskäikudest. 

 

Ülesanne

Vanaemad tahavad oma lapselastega väga rääkida.
Vanaemad tahavad oma lapselastega väga rääkida.

Valmistu intervjuuks hoolikalt ning loe läbi järgnevad peatükid: 

 • Lugude kogumine oma pereliikmetelt  Collecting stories from your own family
 • Ettevalmistus
 • Intervjuu tegemine
 • Pärast intervjuud

Pereliikmete lugusid jäädvustades pea meeles järgmisi aspekte:

 • Pereliikmed usaldavad üksteist.
 • Lugude salvestamise olukord on teistsugune kui tavaline peresuhtlus.
 • Tõenäoliselt on sul kõnealusest teemast juba eelteadmised olemas.
 • Sa oskad küsida detailsemaid ja täpsemaid küsimusi.

Soovitused:

 • Küsi ka nende lugude kohta, mida sa oled juba varem kuulnud. Julgusta oma lähedasi neid veel kord rääkima!
 • Lugude jagamisel vaata, kas ühte või teist perekonda puudutavat teemat on sobilik teistele avalikustada (pereliikmed on üksteisega tavapärasest avatumad).
 • Raskustest rääkimine on vahel keeruline, aga mõjub sageli kõnelejale teraapiliselt.

ProtsessCopyright: Estonian National Museum

Ettevalmistus

 • Mõtle läbi, miks sa seda teed?
 • Lepi kokku intervjuu aeg.
 • Uuri veidi ajalugu. Mis toimus sel ajal maailmas, kui sinu vanaema teise riiki liikus? Mis toimus tema sünnipaigas ja uues elukohas?
 • Mõtle, miks vanaemale võiks meeldida see, kui ta saab sulle oma rändelugu jutustada (kas see annab talle näiteks võimaluse oma kogemust lahti mõtestada või  meenutada üht eluetappi)
 • Mõtle läbi, mida tahad teada ning millest te räägite? Pane olulisemad küsimused kirja.
 • Mõtle, milliseid lugusid teie peres tihti räägitakse. Kas saad neid küsitlemisel kasutada või nende kohta infot juurde küsida?
 • Mõtle läbi, mida sa tahaksid selle intervjuuga hiljem teha.
 • Mõtle, kuidas sa teksti salvestad. Proovi, kas tehniline pool töötab.

Intervjuu tegemine

 • Alustuseks selgita, miks sa intervjuud teed ning kuidas sa seda hiljem kasutad.
 • Küsi, kas sa tohid jutu salvestada ja märkmeid teha.
 • Kontrolli üle, kas tehnika töötab ja tagavarapatareid või aku on olemas.
 • Kontrolli taustaheli, võimaluse korral palu televiisor või raadio välja lülitada.
 • Alusta üldisemate küsimustega, sest need aitavad inimesel teemasse sisse elada. (Millal oled sündinud, kus, millised olid su vanemad?)
 • Küsi üks küsimus korraga, et inimesel oleks lihtsam vastata.
 • Ära karda vaikust: mõnikord on inimesel vaja pärast küsimuse kuulamist veidi mõelda.
 • Eelista küsimuste esitamisel avatud küsimusi (kasutades küsimusi kuidas, miks, milline, kirjelda).
 • Väldi küsimusi, millele saab vastata lihtsalt jah või ei.
 • Intervjuu peaks kulgema loomulikult nagu vestlus; vajadusel suuna ja abista küsimustega.
 • Kuula rahulikult, ka siis, kui jutt tundub esialgu huvipakkuvast teemast kaugelt olevat. Anna vanaemale aega meenutamisse/jutustamisse sisse elada.
 • Palu uuesti rääkida ka neid lugusid, mida oled juba kuulnud või mida on pereringis ennegi räägitud.
 • Ära katkesta teise juttu. Märgi täpsustav küsimus üles ja esita see hiljem, kui tekib sobiv hetk. Väldi hinnangute andmist küsimuste või kommentaaridega.
 • Lisaks faktidelele palu kirjeldada ka kogemusi, avaldada arvamust ja rääkida huvitavaid lugusid.  
 • Kui vanavanem on väsinud või meenutamine on talle emotsionaalselt väga raske, lõpeta intervjuu. Kui vaja, lepi kokku uus aeg kohtumiseks.
 • Täna vestluse eest!

Pärast intervjuud

 • Pane intervjuu võimalikult ruttu kirja salvestuse järgi, et saaksid vajadusel lisaküsimusi küsida või täiendusi teha.
 • Enne loo jagamist või esitlemist lase see vanavanemal üle vaadata.
 • Pane enda jaoks kirja, mis sind üllatas ja mis tunne sul vestlusest jäi. See aitab intervjuu situatsiooni hiljem paremini mõista. Mõtle läbi, mida uut sa vanaema või enda kohta teada said?
 • Kui soovid intervjuu muuseumile anda, siis räägi see vanaemaga enne läbi ja küsi, kas ta soovib seada sellele mõne kasutuspiirangu (ajalise, kasutusotstarbest lähtuva jm.) Võta muuseumiga ühendust, et need tingimused paika panna.

 

Kokkuvõte

Oled intervjueerinud oma vanaema vähemasti ühe korra, oled teda paremini tundma õppinud, saanud uusi teadmisi ning kogemusi intervjuuerimises. Nüüd võid tunda, et tahaksid oma oskusi arendada, õpetada teisigi intervjueerima. Samuti võid uurida, mida ette võtta kogutud materjalidega ja kuidas jagada oma vanaema lugu teistega. 

 

Hindamine

 • Saad juurde planeerimisoskuseid
 • Arendad ajakasutust
 • Koostad intervjuusid
 • Viid intervjuusid läbi