gmslogos

Om projektet:

Den äldre generationen invandrarkvinnor får sällan sina historier och berättelser hörda eller samlade. Manliga invandrare uppmärksammas och beröms mer ofta för sitt hårda arbetet och sitt bidrag till värdlandets utveckling. Kvinnorna som kunde ha minst lika stor roll i utvecklingen ges emellertid inte samma uppmärksamhet i migrations- och integrationshistorien. Inte sällan var det de som både fick arbeta heltid och ta hand om familjen. Det här projektet syftar till att lyfta fram kvinnorna genom att engagera ungdomar med utländsk bakgrund att samla in och återberätta sin mormors eller farmors berättelse. Samtidigt utvecklar ungdomarna nyckelfärdigheter inom tolkning, arv och media, i en inställning av migration, tolerans och mångfald.

Projektgruppen utvecklar omfattande träningsmaterial av hög kvalitet och riktlinjer för ungdomsarbetare som utvidgar och utvecklar deras kompetens när det gäller att arbeta med unga invandrare och flyktingar i interkulturella miljöer. En online-plattform kommer att användas för att handplocka och dela berättelserna tillsammans med popup-utställningar i varje partnerland.

Utmatning

Engagement

En metod för att engagera ungdomar i lokalkultur och kulturarv.

Utbildningsläroplan

En utbildningsläroplan och kurs för ungdomsarbetare - "Engagera ungdomar i arv"

Riktlinjer

Riktlinjer för ungdomsgemenskapens bemyndigande kampanj om migrationsfrågor.

Online historieplattform

En online-plattform för att skapa och dela migrations- och integrationshistorierna och andra resurser.

Migrationsarv

En metod för att utveckla "Migrationsarvs"- spår i städer för att engagera migrerande ungdomar i deras lokalsamhälle.

Skapa utställningar

En metod för att skapa popup- och onlineutställningar, för ungdomsengagemangsändamål i högskolor, bibliotek, museer och samhällsföreningar

Projektpartner/h3>

Blog