gmslogos

Choose Category

moduler Guider videoklipp

Dessa moduler riktar sig till ungdomsarbetare och andra utbildare för att träna dem i de inledande induktionsförmågorna, kunskaper och kompetenser som behövs för att delta i diskussioner om migration och också att lägga till kompetens för att utveckla popup-utställningar och vandringsarvslede


 
 

Välkommen till vår serie instruktionsfilmer om hur du utvecklar dina media- och intervjufärdigheter så att du och ditt team kan genomföra en högkvalitativ intervju med far- eller mormor och ladda upp hennes berättelse på hemsidan för Grandma's Story. Genom att ladda upp den kan andra ungdomar i Europa ta del av ditt arbete.

Kursen riktar sig till personer som arbetar med ungdomar och de ungdomar som aktivt deltar i samhället och som vill intervjua far- och mormödrar och på så sätt dela hennes berättelse med övriga Europa.

Kursmå: - TKursens mål är att utveckla dina grundläggande färdigheter i filmskapande och intervjuteknik så att du och ditt team känner er trygga i att genomföra filmade intervjuer. Detta kommer du kommer att lära dig med hjälp av instruktionsfilmer.

  • Att installera och använda en kamera för att spela in rörlig bild
  • Att klippa och och använda stillbilder för att förstärka berättelsen i den färdiga produkten
  • Att installera och använda mikrofon
  • Att ljussätta en intervju
  • Att sätta ihop de tre elementen inför en intervju
  • Upphovsrätt, vad är det och varför är det viktigt att kunna för att intervjua?
  • Lär dig grundläggande filmredigering för att skapa en färdig och professionell produkt genom att använda gratis programvara
  • Att ladda upp din intervju till Grandma's Storys hemsida.

VT01 Media and Interview Skills Course Introduction


VT02 How to use the Tutorials


VT03 Team Roles for your Interview


VT04 How to Setup Your Cameras


VT05 How to setup your Lighting


VT06 Recording Audio


VT07 Copyright


VT08 Mashkura Interview Skills Case Study


VT09 Interview Tips with Robert


VT10 Basic Editing in HitFilm


VT11 Synching Audio and Video


VT12 Making Transitions


VT13 Adding Titles and Credits to your Edit


VT14 Adding Music to your Edit


VT15 Rendering and Exporting your Finished Video


VT16 Simon Interview Setup for Partners