The Foundation of Lausanne Treaty Emigrants

Lausanne'i rahulepingu järgselt väljarännanute sihtasutus asutati 2001. aastal Türgi ja Kreeka sunniviisilise rahvastiku vahetumise tõttu 1923. aastal Kreekast sisserännanud laste ja lastelaste poolt.

Asutamise eesmärgid:

In line with these aims, many E.U. culture projects have been carried out and we founded the Catalca Population Exchange Museum, the first museum of immigration in Turkey. We received the Europa Nostra Award for our efforts on the preservation of Cultural Heritage.

www.lozanmubadilleri.org.tr