Legacy West Midlands

Legacy WM on registreeritud heategevusorganisatsioon, mille juured on Birminghami sõjajärgsete sisserändajate kogukondade pärimuses. Meie töö toob esile nende seose linna tööstus-, arhitektuuri- ja kultuuripärandiga. Varasemad projektid on hõlmanud sisserändajate teekondade jälgimist läbi toidu ja kohaliku kultuuripärandi radade väljaarendamist.

Viimase viie aasta jooksul oleme välja töötanud ja laiendanud oma tööd teise ja kolmanda põlvkonna sisserändajate kaasamiseks, et tunnustada ja toetada nende panust meie linna.

Pärast meie varajaste projektide edukust – "Kultuurilised toiduteekonnad" ning Lozellsi ja Handsworthi pärandirada" – oleme võtnud vastu viis uut prioriteeti:

Need prioriteedid võimaldavad Legacy WM-l töötada ja pakkuda kultuuriliselt mitmekesiseid, loovaid ja interaktiivseid projekte mitmetele erinevatele auditooriumidele, vastates paljudele vajadustele.

www.legacy-wm.org